top of page
IMG_0920.JPG
Andreas square.jpg

Alphakursus

Cecilie og Mathias Herman Mikkelsen

Fakta

På efterårets Alpha forløb har vi haft 36 deltagere, hvoraf 11 har varetaget en frivillig opgave. 28 har gennemført forløbet. Den udvikling har vi oplevet som naturlig, da der fra vores side har været lagt op til, at folk kunne se Alpha an, inden de besluttede, om de vil gøre forløbet færdigt. 


Gud virker igennem Alpha 

Det har været positivt at opleve, hvordan flere af deltagerne, undervejs i forløbet, har taget andre venner med til aftnerne. Til dette efterårs Alpha, har vi desuden oplevet et godt og trygt fællesskab. Flere af deltagerne er blandt andet begyndt at mødes til sociale aktiviteter ved siden af kursusaftnerne. Ligeledes er det vores indtryk, at deltagerne oplever Alpha i ÅVM, som et godt sted at udforske livets store spørgsmål og forholde sig til kristendommens relevans i deres liv. Det har vi løbende oplevet i de mange samtaler, vi har haft undervejs i forløbet. 


Særligt har vores Alpha-lørdag været en succes. Det er en dag med fokus på Helligånden. Dagen gik med at fordybe os i Helligåndens væsen og gerning. I løbet af dagen brugte vi tid på både teori og konkret forbøn for hinanden, og flere deltagere fik lov at opleve at blive fyldt af Helligånden. 


Vores drøm

I Alpha-teamet, drømmer vi om, at Alpha bliver en endnu mere integreret del af ÅVM’s kultur og kirkeliv, hvor dørtærsklen mellem Alpha og resten af kirken er så lav som mulig.

 

_MG_4195.jpg
bottom of page