top of page
IMG_0920.JPG
Andreas square.jpg

Bogudgivelse

Hans-Christian Vindum Pettersson

I juni 2022 udgav Aarhus Valgmenighed bogen 'GUD GRØN GOD – en prædikeserie om forvalterskab'. Bogen består af fire prædikener, som vi afholdt under samme titel i efteråret 2021. Efter hver prædiken er der spørgsmål, som kan bruges til personlig refleksion eller til samtale i grupper.


Fokus i bogen er på at beskrive den kristne tro i lyset af tidens store spørgsmål om klimaforandringer og bæredygtighed. Den bearbejder hvordan vi, som troende, skal forholde os hertil: Hvad betyder det, at mennesket er skabt som en forvalter? Har klima noget med kirkens kald og mission at gøre? Skal vi beskytte og elske verden? 


Bogudgivelser er en af de ressourcer, hvormed den pastorale stab i ÅVM søger at opbygge, vejlede og inspirere menigheden og alle som måtte ønske det. 


Denne bogudgivelse er derudover en del af menighedens vision: Med Gud for Aarhus og verden – herunder det bæredygtige forvalterskab. 


Visionspunktet handler om at inspirere, motivere og udruste det enkelte medlem til bæredygtigt forvalterskab, og som menighedsfællesskab at gå foran i at ændre vores forbrug og levemåde. Menighedsrådet og den pastorale stab ønskede, at vi begyndte med den teologiske forståelse for at fokusere på bæredygtigt forvalterskab – til inspiration og motivation. Derudover har en task force siden jul 2021 skabt forandringer i menighedens forbrug, herunder er vi skiftet til grøn energi, udbygget vores affaldssortering, samt igangsat et gradvist skifte til LED lyskilder. Ydermere har undertegnede deltaget i en paneldebat med Isabella Arendt og Marcus Taulborg om emnet, hvor bogen også blev solgt. 


Bogen koster 85,- og kan købes i bogsalget på Mjølnersvej 6, via novia.dk eller Menighedsfakultetets bogsalg.

 

_MG_4195.jpg
bottom of page