top of page
IMG_0920.JPG
Andreas square.jpg

Med Gud i hjertet

Hans-Christian Vindum Pettersson

Et vigtigt område i vores menighed kalder vi ’Med Gud i hjertet’, hvor vi har fokus på karismatisk fornyelse. 


I 2022 er der sket vigtige udviklinger på dette område. Både hvad angår det, som man kunne kalde ’klassisk’ karismatik, men også en genetablering af det kontemplative miljø, som har stået stærkt i menigheden. 


Angående det klassisk karismatiske, så besluttede vi i foråret at afprøve et samarbejde med Aarhus Bykirke og Citykirken, samt Areopagos/I Mesterens Lys, om en fælles stand på Krop-Sind-Ånd-messen i oktober. ÅVM har været på messen i mere end 20 år og betjent åndeligt nysgerrige med forbøn, men da forespørgslen kom fra de andre kirker syntes vi godt om at afprøve det som et tværkirkeligt missionalt initiativ. Peter Nikolajsen blev vores repræsentant i styregruppen, og det gik godt med samarbejdet. Vi er nu ved at evaluere og beslutte, om vi skal gøre det igen i 2023. 


Som optakt til at tage på messen sammen arrangerede vi den 27. august en inspirations- og udrustningsdag i ÅVM. Torsten Borbye fra Areopagos kom og underviste forbedere fra hele Jylland i samtidsforståelse, samtale og forbøn for åndeligt nysgerrige. Det er vigtigt for os at inspirere og udruste forbedere til den tjeneste, både når man skal stå på messen, men også til almindelig forbøn i kirken. Derfor spillede den inspirationsdag godt sammen med et øvrigt behov for udrustning i menigheden. 


Angående det kontemplative, så har vi tidligere haft en keltisk inspireret gudstjeneste kaldet TRINY, som endegyldigt lukkede i 2018. Under corona-nedlukningen i 2021 lavede vi onsdags-gudstjenester, hvor mange gav udtryk for en glæde ved roen. Derudover oplever vi i tiden en længsel mod fordybelse og ro. Derfor har vi lanceret en månedlig kontemplativ gudstjeneste med fokus på stilhed, nærvær og fordybelse – nemlig aftengudstjeneste. Den første afholdtes den 30. oktober med 80-90 deltagere. Den næste afholdes den 20. november. Såfremt det er muligt, ønsker vi at gøre det til en fast månedlig gudstjeneste i 2023. 


Det er også i 2022 blevet besluttet i menighedsrådet, at vi i 2023, den 14.-16. april, afholder en ny konference for menigheden. Vi kalder konferencen BERØRT 2023. Den kommer til at foregå i ÅVM, hovedtalerne bliver Paul og Becky Harcourt fra New Wine i England, og fokus på konferencen er at lade sig berøre af Guds Ånd, høre hans stemme og erfare hans nærvær og kraft. Sæt kryds i kalenderen og tilmeld dig når billetsalget åbner.

 

_MG_4195.jpg
bottom of page