top of page
Search
No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.

Gud i kroppen

Maria Bjørn Langer, fysioterapeut

Instagram: @tagvarepaadigselv

I Bibelen står der at Helligånden tager bolig i os - forstår vi det helt fysisk og tror på at Gud bor i os? Den gamle bøn - “Gud i mig, jeg i Gud” efterlader os også med indtrykket af at Gud bor i os. Sansning og krop er en åndelig vej til erfaring. På sessionen skal vi gennem rolige stræk og meditation være i Guds nærvær. Når vi hjælper kroppen til ro kommer vi til stede og bliver nærværende. Når vi er nærværende i vores krop og sind åbner vi for muligheden for at få et møde med Helligånden. Jeg hedder Maria Bjørn Langer, har været en del af ÅVM siden 2008, arbejder som fysioterapeut, er gift med Jakob og har 3 herlige drenge.

Helligånden i teori og praksis

Simon Linde, Mariager Højskole 

Instagram: @simonvibaeklinde

Et åndeligt liv er i konstant spænding mellem det subjektive og det objektive, erfaringen af Gud og viden om Gud. Hvordan får vi den rette balance? At lære om, reflektere over og forholde sig til Guds Ånd er en åndelig vej. Jeg hedder Simon Linde, er 50 år, gift med Camilla, har to børn og er til daglig lærer på Mariager Højskole.

Kreativ forbøn

Kreativ Forbønsteam i ÅVM.

Kreativ forbøn handler om at du med sanserne bliver mødt af Gud. I en halv time beder vi med kreative virkemidler såsom musik, bevægelse og symbolikker. På sessionen vil du få en introduktion til konceptet og så vil vi selv prøve det af. Enten som modtager eller forbeder. Kreativ forbøn er noget som Dansegruppen i Aarhus Valgmenighed arrangerer og står for. Vi er en gruppe kvinder, der ønsker at ære Gud med krop, sind og ånd gennem dans og bevægelse. Vi forbinder også bevægelser med forbøn, profeti og fællesskab.

Indre helbredelse

Peter Arnbjerg, leder af tværkirkelig forbøn i ÅVM.

Instagram: @peterarnbjerg

Indre helbredelse? Indre helbredelse handler om at Gud vil genopbygge det indre sårede "barn" og den indre sårede "voksne". Indre helbredelse er for krop, sjæl og hjerte gennem Guds inkarnation. Der vil være mulighed for personlig forbøn. Jeg hedder Peter og en del af ÅVM siden 2006. Jeg længes efter at mennesker må blive "sat fri i Kristus" (»Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.

At erfare Gud i skaberværket

Sara Dahlmann, åndelig vejleder.

Instagram: @dahlmann_sara 

www.paavandring.dk

OBS: denne session afholdes kun mellem 15.00-17.30. Flere oplever i dag naturen som et helbredende og beroligende ’rum’ og for troende har det gennem årtusinder været en åndelig vej – at lytte til Gud og erfare ham gennem skaberværket. Pilgrimsvandring er at vandre med et fokus, et ord eller en bøn. Her kan vi opleve en større åbenhed eller opmærksomhed på hans nærvær. Denne forholdsvis korte tur på ca. 8 km vil veksle mellem tid med stilhed og tid med samtale og der vil være et enkelt oplæg til refleksion. Sara Dahlmann er 49 år og har været en del af ÅVM i 25 år. De seneste år har hun ledt pilgrimsvandringer for kvinder og er begejstret for det rum, hvor hun selv møder Gud, og hvor mennesker med eller uden en bevidst tro kan opleve et åbent rum for fællesskab og refleksion.

Helligånden i Skrifterne

Keld Dahlmann, Generalsekretær i Dansk Oase 

Instagram: @kelddahlmann

Hvem er Helligånden ifølge Skrifterne og hvordan kan jeg blive fyldt af ham? På dette seminar leder vi efter Helligånden i Bibelen. Hvordan viser Helligåndens person og rolle sig i de store linjer fra skabelsen til genoprettelsen. At forholde sig til Helligånden i Skrifterne er en åndelig vej til a kende ham og hans fylde. Jeg hedder Keld, er tidligere præst i ÅVM, medlem siden 1997. Jeg er gift med Sara og har 4 skønne børn.

Profetisk prøverum - lyt til Guds stemme

Jane Baumgartner, assisterende præst i ÅVM

Instagram: @frau_baumgartner

Helligånden taler til os. Vi kan høre hans stemme. Det kunne de gammeltestamentlige profeter, det kunne Jesus, og han lovede os, hans disciple, en talsmand – en taler. Hvad siger han? Hvordan lærer jeg at høre hans stemme? Det er en åndelig vej til erfaring som vi her skal udforske. Jeg hedder Jane og er assisterende præst i ÅVM, jeg er gift med Svend og har 3 børn.

Prayer for healing

Paul Harcourt, Main Speaker at #Berørt, pastor of All Saints’ Woodford Wells in NE London and national leader of New Wine.

Instagram: @pgharcourt

Through the Holy Spirit, Jesus healed people. Through the Spirit, the Apostles healed people. The gift of healing is one of the recurring promises to disciples of Jesus. We hear it from Jesus himself in the Gospels and from his Apostles in the New Testament letters. Is there a Ministry of Healing in the Church today and how does it look like? At the breakout session we will also offer personal prayer for healing to each other.

Shame and God’s transforming love

Becky Harcourt, Main Speaker at #Berørt, leader in All Saints’ Woodford Wells in NE London and national leader of New Wine.

How do you look at yourself and how do you think God feels when he looks at you? A lot of us are caring around burdensome shame and guilt which is linked up to an often-painful past. How can God lift us, restore us, and give us a new self-worth and self-image? A part from teaching and telling my own story we will also offer personal prayer to each other.

bottom of page